Strategia promocji i rozwoju produktów lokalnych z terenu dwóch Lokalnych Grup Działania: Kłodzkiej Wstęgi Sudetów i Qwsi zawiera najistotniejsze informacje dotyczące rynku produktów ekologicznych w Polsce i Unii Europejskiej oraz perspektywy jego rozwoju. Pod względem cech produktów (wysoka jakość, oryginalny smak, walory zdrowotne) ta grupa produktów jest najbardziej zbliżona do produktów lokalnych, taka sama jest też grupa docelowa potencjalnych nabywców, preferujących te właśnie cechy produktów.

W dokumencie zostały opisane najpopularniejsze kanały sprzedaży, najważniejsze elementy budowania popytu, a także bariery rozwojowe w tym segmencie rynku. Na tej podstawie zostały przedstawione proponowane kanały dystrybucji dla produktów pod marką lokalną Dolnośląskie Smaki. Strategia zawiera też najistotniejsze elementy koncepcji kampanii marketingowo – promocyjnej, dzięki której w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym będzie można skutecznie wypromować nową, nieznaną konsumentom i otoczeniu biznesowemu markę lokalną Dolnośląskie Smaki.

W kompleksowych działaniach pozwalających osiągnąć ten cel uwzględniono zarówno elementy marketingowe, reklamowe jak i komunikacyjne, w tym Księgę Identyfikacji Wizualnej, nazywaną też Księgą Znaku (ang. Brand book). W materiale zaprezentowano również propozycje strojów dla personelu zajmującego się sprzedażą produktów pod marką Dolnośląskie Smaki, jak także propozycje ekologicznych, oryginalnych opakowań na produkty.

Aby osiągnąć jak najwyższą efektywność przy zachowaniu odpowiedniego poziomu kosztów, kampania marketingowo - promocyjna została podzielona na trzy etapy: pierwszy na rynku lokalnym, drugi na rynku ogólnopolskim, trzeci w sąsiednich krajach. Strategia pomaga też w skutecznym zrozumieniu interakcji pomiędzy grupami docelowymi projektu, a dzięki wnioskom z przeprowadzonej analizy SWOT prezentuje związane z jego realizacją wyzwania.

pdfStrategia promocji i rozwoju produktów lokalnych pod marką Dolnośląskie Smaki

pdfKsięga Identyfikacji Wizualnej marki Dolnośląskie Smaki

unia2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
oś IV LEADER, 421 "Wdrażanie projektów współpracy" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi